A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. május 13.,

szerda


 

66. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5982
14/2015. (V. 13.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
5984
22/2015. (V. 13.) FM rendelet
Az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5989
23/2015. (V. 13.) FM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5991
1/2015. KMJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata az alperes személyének meghatározásáról a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben
6000
Köf.5066/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6003
Köf.5003/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6007
199/2015. (V. 13.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
6011
200/2015. (V. 13.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
6011
201/2015. (V. 13.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
6012
1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve végrehajtásuk során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
6012
1299/2015. (V. 13.) Korm. határozat
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának további támogatásáról
6016
1300/2015. (V. 13.) Korm. határozat
A Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
6016
39/2015. (V. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6017
86/2015. (V. 13.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6017

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.