A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. május 7.,

csütörtök


 

64. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
116/2015. (V. 7.) Korm. rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5920
117/2015. (V. 7.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5921
1295/2015. (V. 7.) Korm. határozat
A közigazgatási és a polgári perrendtartással összefüggő egyes bírósági és ügyészségi feladatokról
5922
1296/2015. (V. 7.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról
5922
1297/2015. (V. 7.) Korm. határozat
A regionális operatív programok megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
5926
38/2015. (V. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
5930
1/2015. (V. 7.) NFM határozat
A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvény 5. §-ának, a 14. § (2) és (3) bekezdésének, a 19. §-ának és a 28. § (3) és (4) bekezdésének hatálybalépése időpontjának megállapításáról
5931

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.