A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381564. látogatója

Budapest

2015. április 30.,

csütörtök


 

60. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról
5546
111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5548
112/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
5553
113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5554
114/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
5556
115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
5570
25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
5572
24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról
5574
21/2015. (IV. 30.) FM rendelet
A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről
5578
9/2015. (IV. 30.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
5585
178/2015. (IV. 30.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5588
179/2015. (IV. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
5588
1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról
5589
1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról
5589
1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
5590
1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről
5594
1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről
5595
1265/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
5596
1266/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról szóló 1167/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
5597
1267/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
5597
1268/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Egyes közlekedésfejlesztési tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
5597
1269/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Program elfogadásáról
5600
1270/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 azonosító számú ("Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5600
1271/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú ("Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése" című) projekt támogatásának növeléséről
5600
1272/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosító számú ("Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" című) projekt támogatásának növeléséről
5602
1273/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
5604
1274/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásának jóváhagyásáról
5604
1275/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
5610
1277/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0002 azonosító számú ("Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése" című) nagyprojekt támogatásának növeléséről
5612
1278/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.4.0-09-2010-0009 azonosító számú ("471. számú főút Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszok korszerűsítése" című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0019 azonosító számú ("471. sz. főút Hajdúsámson-Nyíradony közötti szakaszának burkolaterősítése") projektek támogatásának növeléséről
5614
1279/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú ("A budapesti M2 metróvonal fejlesztése" című) nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
5616
1280/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0007 azonosító számú ("Balesetveszélyes csomópontok átépítése" című) projekt támogatásának növeléséről
5618
1281/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú ["Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése" című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
5620
1282/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése" című) és a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása" című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről
5622
1283/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú ["Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)" című] projekt támogatásának növeléséről
5624
1284/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú ["Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban" című] projekt támogatásának növeléséről
5626
1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A VKSZ-14-1-2015-0125 azonosító számú ("Részlegesen automatizált járműplatform biztonsági és gazdaságossági funkciókkal" című) és a VKSZ-14-1-2015-0021 azonosító számú ("Nemzeti Nukleáris Kutatási Program" című), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megvalósuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
5628
1286/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről
5630
1287/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5631
1288/2015. (IV. 30.) Korm. határozat
A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5631
35/2015. (IV. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5632
36/2015. (IV. 30.) ME határozat
A Magyar-Egyesült Arab Emírségeki Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről
5632
 
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
5633

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.