A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2015. április 27.,

hétfő


 

58. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi XLVI. törvény
lelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
5426
2015. évi XLVII. törvény
ziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról
5429
2015. évi XLVIII. törvény
lgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
5430
2015. évi XLIX. törvény
rdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
5435
2015. évi L. törvény
d védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
5443
2015. évi LI. törvény
dapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
5444
20/2015. (IV. 27.) FM rendelet
zőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
5445

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.