A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. április 24.,

péntek


 

57. szám


 

Ára: 10185 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi XLI. törvény
A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről
5166
2015. évi XLII. törvény
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
5220
2015. évi XLIII. törvény
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
5344
2015. évi XLIV. törvény
Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról
5367
2015. évi XLV. törvény
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
5374
19/2015. (IV. 24.) FM rendelet
Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról
5380
1258/2015. (IV. 24.) Korm. határozat
Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsában, illetve annak Kormányzótanácsában
5424
1259/2015. (IV. 24.) Korm. határozat
A Bogányi-zongorák magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezéséről és megvásárlásáról
5424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.