A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. április 23.,

csütörtök


 

56. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5085
104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról
5086
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
5088
106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5126
107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5142
108/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
5144
109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
5144
23/2015. (IV. 23.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása
5146
20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet
A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
5146
9/2015. (IV. 23.) AB határozat
A Kúria Kvk.II.37.345/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
5147
173/2015. (IV. 23.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5153
174/2015. (IV. 23.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5153
175/2015. (IV. 23.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5154
176/2015. (IV. 23.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
5154
177/2015. (IV. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5155
1245/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
Egyes járásbíróságok illetékességi területének a járások illetékességi területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról
5155
1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
Az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről
5156
1247/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer kialakításáról
5156
1248/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióról
5157
1249/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
5157
1250/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
Egyes atlétikai fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről
5158
1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
5158
1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
5159
1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról
5161
1254/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 azonosító számú („Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5162
1255/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5162
1256/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Keleti pályaudvar – Kelenföldi pályaudvar)” című] projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5162
1257/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában („MINUSCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról
5163
32/2015. (IV. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti Oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
5163
33/2015. (IV. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5163
34/2015. (IV. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
5164

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.