A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2015. április 21.,

kedd


 

55. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
5068
22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet
A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról
5069
22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
5072
172/2015. (IV. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5081

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.