A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381656. látogatója

Budapest

2015. április 20.,

hétfő


 

54. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról
5014
99/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5016
100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
5018
101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
5030
102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet
Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5034
11/2015. (IV. 20.) MNB rendelet
A „Duna-Ipoly Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról
5036
12/2015. (IV. 20.) MNB rendelet
A „Duna-Ipoly Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
5038
17/2015. (IV. 20.) BM rendelet
A polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
5040
2/2015. (IV. 20.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
5042
1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A Magyar Építészeti Tanács létrehozásáról
5045
1222/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról
5046
1223/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat, valamint a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról
5046
1224/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat módosításáról
5048
1225/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében költségvetési támogatás biztosításáról
5048
1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi rendezéséről
5056
1227/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatok finanszírozásáról
5058
1228/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
5058
1229/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú („Sajókaza község szennyvízelvezetés és -tisztítás” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5058
1230/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5059
1231/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004 azonosító számú („Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5059
1232/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5060
1233/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú („Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5060
1234/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító számú „Struktúraváltoztatást támogató Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című projekt közbeszerzési eljárásainak megindításához történő hozzájárulásról
5060
1235/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosító számú („Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5061
1236/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5061
1237/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú („Szigetköz Agórája – A Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi központtá alakítása” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5062
1238/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0002 azonosító számú („Agóra – multifunkcionális közösségi központ létrehozása a Mátra Művelődési Központban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5062
1239/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0004 azonosító számú („Kazincbarcika – Egressy Béni multifunkcionális közösségi központ fejlesztése térségi együttműködésben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5062
1240/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0005 azonosító számú („Multifunkcionális művelődési ház Szentesen” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5063
1241/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 azonosító számú („Paletta- Szín és tér Hatvan szívében” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról
5063
1242/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
Az ITU Telecom World 2015 konferencia magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatmegosztásról
5064
1243/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálatára irányuló diplomáciai értekezleten való részvételre, valamint a megállapodás új szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5064
1244/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5064
31/2015. (IV. 20.) ME határozat
Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz történő csatlakozásához szükséges nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
5065

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.