A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381298. látogatója

Budapest

2015. április 17.,

péntek


 

53. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi XXXIX. törvény
A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról
4889
2015. évi XL. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
4892
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
4894
16/2015. (IV. 17.) BM rendelet
Egyes szervezeti változásokkal összefüggő BM rendeletek módosításáról
4960
21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
4964
19/2015. (IV. 17.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
4969
8/2015. (IV. 17.) AB határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 104. § (1) bekezdésével és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 102. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról
4970
Köf.5062/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4990
17/2015. (IV. 17.) OGY határozat
A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről
4994
18/2015. (IV. 17.) OGY határozat
A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
4995
19/2015. (IV. 17.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4995
1214/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatásáról
4996
1215/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
Az energiamegtakarítás eléréséhez szükséges egyes kormányzati feladatokról
5003
1216/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
5004
1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
5005
1218/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
5006
1219/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
A kárpátaljai óvodai gyermekétkeztetési program, a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek, valamint a magyar, illetve szórvány gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő, nemzetmegtartó és hitoktatói tevékenységet végző egyházi személyek támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5008
1220/2015. (IV. 17.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5010

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.