A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2015. január 22.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet
A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
197
5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről
203
1/2015. (I. 22.) IM rendelet
A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről
206
68/2015. (I. 22.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
219
1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról
219
1012/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról
220
1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról
221
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról
222
1015/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről
227
1016/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
227
1017/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő feladatokról
228
1018/2015. (I. 22.) Korm. határozat
Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. átlátható szervezetté történő minősítéséről
228
1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat
A nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről
229
4/2015. (I. 22.) ME határozat
A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Végrehajtási Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
230
5/2015. (I. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
230
6/2015. (I. 22.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről
231
7/2015. (I. 22.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
231

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.