A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2015. április 9.,

csütörtök


 

48. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről
4609
86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4614
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
4617
88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
4675
89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4676
90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4683
91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4695
92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4708
93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4712
94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4712
95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladataival kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4716
96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4718
16/2015. (IV. 9.) FM rendelet
A mezőgazdasági kistermelői támogatásról
4721
17/2015. (IV. 9.) FM rendelet
Az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4723
10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról
4734
11/2015. (IV. 9.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről
4735
16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről
4738
17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről
4739
164/2015. (IV. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4741
165/2015. (IV. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4741
1200/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
4742
1201/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről
4743
1202/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A 2016. és a 2017. évi Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája döntő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
4743
1203/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A Budapesti Demográfiai Fórum megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
4744
1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4744
1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4746
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
4749
1207/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
4760
1208/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A "Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (1. prioritás)" és a "Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (3. prioritás)" című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
4760
1209/2015. (IV. 9.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú ("M0 autóút északi szektor 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakasz előkészítése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és a projekt 2014-2020 közötti programozási időszakban felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
4763

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.