A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380408. látogatója

Budapest

2015. március 31.,

kedd


 

45. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2015. (III. 31.) BM rendelet
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
4420
18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet
A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról
4427
14/2015. (III. 31.) FM rendelet
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
4427
15/2015. (III. 31.) FM rendelet
A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
4443
9/2015. (III. 31.) NGM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4455
14/2015. (III. 31.) NFM rendelet
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
4473
15/2015. (III. 31.) NFM rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső integrációjával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4490
1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról
4498

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.