A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381624. látogatója

Budapest

2015. március 30.,

hétfő


 

42. szám


 

Ára: 10815 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
3321
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
3402
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról
3471
69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007–2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról
3495
9/2015. (III. 30.) MNB rendelet
A „Zsigmondy Richárd” ezüst emlékérme kibocsátásáról
3500
10/2015. (III. 30.) MNB rendelet
A „Zsigmondy Richárd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3501
2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
3503
17/2015. (III. 30.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
3522
10/2015. (III. 30.) BM rendelet
Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól
3525
16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3527
17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
3539
12/2015. (III. 30.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
3540
13/2015. (III. 30.) FM rendelet
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról
3556
6/2015. (III. 30.) IM rendelet
Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3564
8/2015. (III. 30.) NGM rendelet
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról
3577
1186/2015. (III. 30.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat módosításáról
3585
1187/2015. (III. 30.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás egyes egészségügyi projektjei közbeszerzési eljárásainak megindításához való hozzájárulásról
3585
1188/2015. (III. 30.) Korm. határozat
A TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának megindításához való hozzájárulásról
3587
1189/2015. (III. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében európai uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról
3589
28/2015. (III. 30.) ME határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről
3589
46/2015. (III. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
3590
47/2015. (III. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
3591

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.