A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2015. március 25.,

szerda


 

39. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet
A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
3023
7/2015. (III. 25.) MNB rendelet
A „Tinódi Sebestyén” ezüst emlékérme kibocsátásáról
3024
8/2015. (III. 25.) MNB rendelet
A „Tinódi Sebestyén” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3026
9/2015. (III. 25.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
3028
144/2015. (III. 25.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
3045
145/2015. (III. 25.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3045
146/2015. (III. 25.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3046
147/2015. (III. 25.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3046
148/2015. (III. 25.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3047
1178/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról
3047
1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről
3048
1180/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint egyes Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, és szakaszolásának jóváhagyásáról
3140
1181/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
3143
1182/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047 azonosító számú („Tárkány-Csép-Ete agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási problémájának megoldása” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú („Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című) projektek támogatásának növeléséről
3144
1183/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének ismételt kompenzálásáról
3147
1184/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt költségeinek átütemezéséről
3147
1185/2015. (III. 25.) Korm. határozat
A KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú („Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról
3149

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.