A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2015. március 24.,

kedd


 

38. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2913
59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2915
60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról
2917
61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról
2923
62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2925
63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2929
6/2015. (III. 24.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
2932
1161/2015. (III. 24.) Korm. határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról
2933
1162/2015. (III. 24.) Korm. határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
2933
1163/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
2933
1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról
2934
1165/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
2937
1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat
Létszámátadással összefüggően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2939
1167/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról
2941
1168/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
2941
1169/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi Református Egyház tevékenységének kiegészítő támogatásáról
2945
1170/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A 2016. év Szent Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az ahhoz kapcsolódó további feladatról
2945
1171/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A regionális operatív programokból támogatott egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról
2945
1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
2951
1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
3006
1174/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat és a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
3016
1175/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
3016
1176/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.8/14 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról
3018
1177/2015. (III. 24.) Korm. határozat
A TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 azonosító számú („Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a Debreceni Egyetemen” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
3018
26/2015. (III. 24.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között 2008-ban kötött Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
3020
27/2015. (III. 24.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3020

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.