A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381656. látogatója

Budapest

2015. március 17.,

kedd


 

33. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
52/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael állam közötti békeszerződés jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló megállapodás megszüntetéséről
2755
53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről
2755
54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2757
55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
2758
56/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
A Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
2759
57/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2760
1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet
Egyes NMHH rendeleteknek a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő módosításáról
2765
1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról
2773
1150/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
2774
1151/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2775
1152/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
2775
1153/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtása érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt érintő intézkedésekről
2775
1154/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
2776
1155/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról
2776
1156/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról, valamint az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozására irányuló koncepció elfogadásáról és működési feltételeinek megteremtéséről szóló 1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat módosításáról
2777
1157/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
2777
1158/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról
2778
1159/2015. (III. 17.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról
2779
24/2015. (III. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) Globális Szolgáltató Központ Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2781
25/2015. (III. 17.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, a Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló, Budapesten, 2002. január 18-án aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
2781

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.