A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2015. március 11.,

szerda


 

29. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi VI. törvény
Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
2330
2015. évi VII. törvény
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2342
38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2357
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
2389
13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
2430
14/2015. (III. 11.) MvM rendelet
A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről
2438
7/2015. (III. 11.) FM rendelet
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről
2447
10/2015. (III. 11.) NFM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet módosításáról
2454

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.