A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2015. március 6.,

péntek


 

27. szám


 

Ára: 10500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1985
37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2133
4/2015. (III. 6.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról
2136
12/2015. (III. 6.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal elektronikus információs rendszereinek biztonsági felügyeletéről és ellenőrzéséről
2147
6/2015. (III. 6.) BM rendelet
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról
2149
7/2015. (III. 6.) BM rendelet
A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet és a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
2155
13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
2176
1112/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
2178
1113/2015. (III. 6.) Korm. határozat
Az ENSZ Katasztrófakockázat-csökkentési Világkonferenciáin való magyar részvételről
2178
1114/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Zöldbank koncepció megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről
2178
1115/2015. (III. 6.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
2179
1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról
2179
1117/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervéről
2180
1118/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kifizetési tervéről
2181
1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
2184
1120/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A GSM-R rendszer megvalósításával összefüggő egyes feladatokról
2186
1121/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
2187
1122/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú („M0 körgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című) projekt műszaki tartalmának növeléséről
2200
1123/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások és a Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról
2200
1124/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A „Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna–Duna folyosó Komárom–Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja (Belvízi hajózási projekt)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
2203
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
2205
1126/2015. (III. 6.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési projektek 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárások megindításához történő hozzájárulásról
2236
1127/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről
2237
1128/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú („Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” című) projekt támogatásának növeléséről
2239
1129/2015. (III. 6.) Korm. határozat
„Az ivóvízminőség-javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban” című, 2004/HU/16/C/PE/005 azonosító számú KA projekt zárását elősegítő, Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kiegészítő forrás jóváhagyásáról
2241
1130/2015. (III. 6.) Korm. határozat
Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 azonosító számú („A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok–Boldog települések közötti szakaszon” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az előkészítési költségei fedezetének biztosításáról
2243
1131/2015. (III. 6.) Korm. határozat
Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projekttel összefüggésben közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról
2246
1132/2015. (III. 6.) Korm. határozat
A regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
2246
19/2015. (III. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2247

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.