A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381658. látogatója

Budapest

2015. március 3.,

kedd


 

24. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2015. (III. 3.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről
1906
120/2015. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1909
1080/2015. (III. 3.) Korm. határozat
Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról
1909
1081/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A MÁV Csoport és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak bérfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1911
1082/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról
1911
1083/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési beruházás vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásokról
1912
1084/2015. (III. 3.) Korm. határozat
Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 2007-2013 között indított projektek szakaszolásáról
1914
1085/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A 2014-2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről
1914
1086/2015. (III. 3.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve KEOP-1.1.1. konstrukciója keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
1915
1087/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0047 azonosító számú ("31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
1918
1088/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú ("Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című) projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról
1920
1089/2015. (III. 3.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritásának, valamint a 2014-2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának megállapításáról
1920
18/2015. (III. 3.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1924

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.