A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2015. február 27.,

péntek


 

23. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi I. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról
1747
2015. évi II. törvény
A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról
1748
34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1756
35/2015. (II. 27.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1779
8/2015. (II. 27.) MvM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
1780
9/2015. (II. 27.) MvM rendelet
A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról
1787
10/2015. (II. 27.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
1789
11/2015. (II. 27.) MvM rendelet
A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról
1841
4/2015. (II. 27.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról
1842
5/2015. (II. 27.) BM rendelet
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról
1846
12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról
1872
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
1881
Köf.5053/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1894
Köf.5060/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1896
117/2015. (II. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1901
118/2015. (II. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1902
119/2015. (II. 27.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1902

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.