A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2015. február 25.,

szerda


 

22. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól
1645
26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a honvédelmi szervezeteknek az államháztartás működési rendjétől eltérő működési szabályaival összefüggő módosításáról
1655
27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról
1660
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről
1662
29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról
1664
30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1668
31/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
A 2014–2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1690
32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
1692
33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
1695
11/2015. (II. 25.) EMMI rendelet
A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról
1698
1/2015. (II. 25.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
1702
3/2015. (II. 25.) IM rendelet
Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról
1709
5/2015. (II. 25.) AB határozat
A Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1713
6/2015. (II. 25.) AB határozat
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 76. §-ának (1) bekezdésében előírt „jogszerűen” kitétel alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1717
1068/2015. (II. 25.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1731
1069/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról
1731
1070/2015. (II. 25.) Korm. határozat
Az Igazságügyi Hivatal bírósági végrehajtással összefüggő feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
1732
1071/2015. (II. 25.) Korm. határozat
Az egészségügyi ágazat háttérintézményeinek átalakítása során az európai uniós projektekkel összefüggő intézkedésekről
1732
1072/2015. (II. 25.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról
1732
1073/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról
1733
1074/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A 2017. évi Női és Férfi Szerenkénti Tornász Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
1734
1075/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
1735
1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1735
1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1739
1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
1741
1079/2015. (II. 25.) Korm. határozat
A Herend városát érintő közlekedés feltételeinek javításához kapcsolódó intézkedésekről
1743

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.