A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. december 30.,

szerda


 

211. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről
28742
493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
28744
60/2015. (XII. 30.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról
28747
49/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
28751
2032/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
Nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról, valamint a Magyar Tenisz Szövetség létesítményfejlesztési programjával kapcsolatos intézkedésekről
28764
2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról
28765
2034/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
Költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
28766
2035/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A Miskolc Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
28768
2036/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek többlettámogatásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
28769
2037/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú („Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése” című) kiemelt projekt forrásszerkezetének módosításáról
28772
2038/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú („Köznevelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
28774
2039/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pénzügyi eszköz tárgyú konstrukciói végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről
28776

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.