A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2015. december 30.,

szerda


 

210. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
28332
45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól
28674
46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításával összefüggő módosításáról
28682
47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet és az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
28690
48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról
28705

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.