A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381526. látogatója

Budapest

2015. december 30.,

szerda


 

209. szám


 

Ára: 11130 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
28053
488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
28109
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről
28113
490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről
28125
491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
28129
83/2015. (XII. 30.) BM rendelet
A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól
28130
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
28132
21/2015. (XII. 30.) HM rendelet
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról
28189
43/2015. (XII. 30.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
28189
40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról
28197
41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
Az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról
28218
42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
Egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
28259
43/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról
28264
44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
28270
77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
28306
78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól
28312
2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
28328

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.