A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. december 29.,

kedd


 

207. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről
27727
459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
27731
460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról
27738
461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról
27748
462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról
27749
463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről
27753
464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27755
465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
27756
466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27770
467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27788
468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
27799
469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27806
470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27807
471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
27814
472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27816
473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27818
474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések végrehajtása érdekében történő módosításáról
27818
475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
27819
476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27822
477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
27823
478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27827
479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27832
480/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
27844
481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27844
482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
27845
483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27847
42/2015. (XII. 29.) IM rendelet
A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
27849
72/2015. (XII. 29.) NFM rendelet
A közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27851
73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet
Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról
27864
74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról
27878
2008/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség hadrendjében lévő 2015. május 19-én súlyosan megrongálódott JAS-39D Gripen repülőgép pótlása érdekében a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség [Swedish Defence and Security Export Agency (FXM)] elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról
27881
2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről
27881
2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról
27885
2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
27889
2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról
27892
2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról
27901
2014/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A banki hitelezés ösztönzésének irányairól
27901
2015/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával összefüggő feladatokról
27902
2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról
27902
2017/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
27907
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról
27907
2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól
27913
2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
27915
2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok I. kategóriába sorolásáról
27915
2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
Makovecz Imre életművének gondozásáról
27916
2023/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó Makovecz Imre Bástyája projekttel kapcsolatos egyes feladatokról
27918
2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről
27918
2025/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról
27919
2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról
27920
2027/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről
27920
2028/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről
27921
2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről
27922
2030/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
A vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról
27922
120/2015. (XII. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
27923
121/2015. (XII. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
27923

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.