A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380647. látogatója

Budapest

2015. december 28.,

hétfő


 

205. szám


 

Ára: 17430 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CCXXIX. törvény
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
27247
2015. évi CCXXX. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
27383
432/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
27385
433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
27395
434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről
27413
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról
27429
436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról
27431
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
27438
438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
27439
439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól
27443
440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
27446
441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
27456
442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
27564
443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról
27569
444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27579
445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
27583
446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról
27584
447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27591
448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
27593
449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
27598
450/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
27599
451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról
27599
452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
27602
453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27605
58/2015. (XII. 28.) MvM rendelet
Az Információs Hivatalban rendszeresített szolgálati igazolványról és szolgálati jelvényről
27607
36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
27610
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól
27619
38/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
27653
39/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról
27653
1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
27656
1988/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
Egyes jogszabályoknak az új típusú biztonsági kihívásokkal összefüggő felülvizsgálatáról és lehetséges fejlesztési irányairól
27662
1989/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
Az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről
27663
1990/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetéséhez szükséges eszközök vagyonátadási eljárása során teljesítendő feladatokról
27663
1991/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A közlekedési ágazatban elérendő megújuló energia felhasználási részarány teljesítéséről
27664
1992/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről
27664
1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
27665
1994/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról
27666
1995/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló 1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
27666
1996/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A Berkenye község külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
27667
1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú („Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
27667
1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” című), valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról
27670
1999/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A „Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta–Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
27672
2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról
27674
2001/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú („MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című) projekt forrásszerkezetének módosításáról és a 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
27678
2002/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
27680
2003/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása keretében egyes projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
27682
2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú („Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú („A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
27684
2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról
27686
119/2015. (XII. 28.) ME határozat
A Magyar–Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága magyar tagozati elnökének kinevezéséről
27686

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.