A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. december 23.,

szerda


 

203. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27098
57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról
27100
78/2015. (XII. 23.) BM rendelet
Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól
27102
79/2015. (XII. 23.) BM rendelet
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
27107
80/2015. (XII. 23.) BM rendelet
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
27108
81/2015. (XII. 23.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról
27109
92/2015. (XII. 23.) FM rendelet
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról
27118
93/2015. (XII. 23.) FM rendelet
Egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról
27121
94/2015. (XII. 23.) FM rendelet
Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
27125
95/2015. (XII. 23.) FM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
27129
96/2015. (XII. 23.) FM rendelet
A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról
27130
97/2015. (XII. 23.) FM rendelet
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosításáról
27133
35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
27155
1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról
27176
1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról
27177
1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról
27179
1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az állami tisztviselői kar létrehozásáról
27179
1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről
27180
1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
27182
1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról
27183
1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
27185
1966/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
27186
1967/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
27186
1968/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról
27187
1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség költségvetési fejezet 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról
27189
1970/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
27191
1971/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet részére történő előirányzat-átcsoportosításról
27193
1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27195
1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
27197
1974/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27199
1975/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27201
1976/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság kormányhatározat alapján történő egyedi kutatás-fejlesztési támogatásáról
27204
1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogrammal és a Nemzeti Várprogrammal kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról
27204
1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről
27207
1979/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27208

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.