A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2015. december 23.,

szerda


 

202. szám


 

Ára: 11445 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CCXXII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
26809
2015. évi CCXXIII. törvény
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
26859
2015. évi CCXXIV. törvény
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
26885
2015. évi CCXXV. törvény
Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról
26915
2015. évi CCXXVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról
26934
2015. évi CCXXVII. törvény
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról
26940
2015. évi CCXXVIII. törvény
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
26941
413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26946
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
26992
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
27013
416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról
27019
417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
27022
418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27034
419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
27039
420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27056
421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
27057
422/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
27059
423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27060
424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
27060
425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
27065
426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27067
427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
27073
428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
27078
56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról
27080
91/2015. (XII. 23.) FM rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
27084
41/2015. (XII. 23.) IM rendelet
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
27091
1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Akkreditálási Tanácsról
27093
1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról
27094

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.