A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. december 22.,

kedd


 

201. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CCXIV. törvény
A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről
26595
2015. évi CCXV. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
26601
2015. évi CCXVI. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
26650
2015. évi CCXVII. törvény
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról
26651
2015. évi CCXVIII. törvény
Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról
26652
2015. évi CCXIX. törvény
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
26654
2015. évi CCXX. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
26657
2015. évi CCXXI. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
26659
55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
A teljes költségmutató számításáról és közzétételéről
26663
56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
Az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről
26673
57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
Az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről
26675
58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
26676
75/2015. (XII. 22.) BM rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
26703
76/2015. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
26711
77/2015. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes, az Országgyűlési Õrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról
26765
89/2015. (XII. 22.) FM rendelet
Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól
26772
90/2015. (XII. 22.) FM rendelet
Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről
26787
18/2015. (XII. 22.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
26790
19/2015. (XII. 22.) HM rendelet
Egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
26798
20/2015. (XII. 22.) HM rendelet
Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
26799
40/2015. (XII. 22.) IM rendelet
A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
26801
71/2015. (XII. 22.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet és az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet módosításáról
26804

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.