A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. december 21.,

hétfő


 

200. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
53/2015. (XII. 21.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról
26481
54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet
A technikai kamatláb maximális mértékéről
26528
70/2015. (XII. 21.) BM rendelet
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről
26529
71/2015. (XII. 21.) BM rendelet
A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről szóló 50/2014. (XI. 25.) BM rendelet módosításáról
26531
72/2015. (XII. 21.) BM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet módosításáról
26535
73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
26539
74/2015. (XII. 21.) BM rendelet
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról
26543
86/2015. (XII. 21.) FM rendelet
A Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
26546
87/2015. (XII. 21.) FM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról
26548
88/2015. (XII. 21.) FM rendelet
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról
26550
15/2015. (XII. 21.) HM rendelet
A lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
26553
16/2015. (XII. 21.) HM rendelet
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról
26562
17/2015. (XII. 21.) HM rendelet
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról
26565
37/2015. (XII. 21.) IM rendelet
A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
26566
38/2015. (XII. 21.) IM rendelet
A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről
26573
39/2015. (XII. 21.) IM rendelet
Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
26573

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.