A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382268. látogatója

Budapest

2015. február 20.,

péntek


 

20. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet
Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról
1502
3/2015. (II. 20.) MNB rendelet
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
1527
2/2015. (II. 20.) IM rendelet
A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról
1550
8/2015. (II. 20.) NFM rendelet
A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
1570
104/2015. (II. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1571
105/2015. (II. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1572
106/2015. (II. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1572

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.