A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2015. január 15.,

csütörtök


 

2. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
110
1001/2015. (I. 15.) Korm. határozat
Az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
112
1002/2015. (I. 15.) Korm. határozat
Az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1716/2014. (XII. 5.) Korm. határozatban meghatározottaktól eltérő rendelkezésekről
113
1003/2015. (I. 15.) Korm. határozat
A Várgondnokság Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlásáról
113
1004/2015. (I. 15.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról
113
1/2015. (I. 15.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
117

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.