A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2015. december 16.,

szerda


 

197. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CCXII. törvény
Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról
26291
2015. évi CCXIII. törvény
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
26297
411/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
26299
2/2015. (XII. 16.) MK rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
26301
81/2015. (XII. 16.) FM rendelet
A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről
26306
82/2015. (XII. 16.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
26311
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet
A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
26312
34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet
Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
26319
1004/2015. (XII. 16.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
26339
35/2015. (XII. 16.) AB határozat
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. március 1-jétől 2014. június 30-ig hatályos 118. § (8) bekezdésének első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról
26340
36/2015. (XII. 16.) AB határozat
A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
26352
59/2015. (XII. 16.) OGY határozat
Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (”MINUSCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
26378
60/2015. (XII. 16.) OGY határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról
26378
61/2015. (XII. 16.) OGY határozat
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február – 2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról
26378
1946/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
26379
1947/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról
26379
1948/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0015 azonosító számú („Szeged–Hódmezővásárhely között a tram-train közlekedés bevezetéséhez szükséges előkészítő munkák elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
26382
1949/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú („Budapest I. kerület, Budavár Csikós udvar – Nyugati kert mélygarázs és felvonók építése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
26385
1950/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0013 azonosító számú („TEN-T közúti hálózat közlekedésbiztonságának, szolgáltatási színvonalának, fenntarthatóságának javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási telephelyek fejlesztése KÖZOP keretében-Szombathelyi Mérnökségi telep fejlesztése, Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése, Szolnoki Mérnökségi Telep fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
26387
1951/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú [„Tengelysúly- és össztömegmérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint szakaszolásáról
26389
1952/2015. (XII. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11 jelű („Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása” című) konstrukció keretében a „MÁV Zrt. vasúti közlekedéssel összefüggő projektje” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről
26391

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.