A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380647. látogatója

Budapest

2015. december 15.,

kedd


 

196. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26203
400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról
26208
401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről
26227
402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
26227
403/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
26253
404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
26254
405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
Egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26257
406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
26263
407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
26264
408/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
26269
409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
26269
410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
26270
66/2015. (XII. 15.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
26273
531/2015. (XII. 15.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
26275
532/2015. (XII. 15.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
26275
533/2015. (XII. 15.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
26276
534/2015. (XII. 15.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
26277
535/2015. (XII. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26277
536/2015. (XII. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26278
537/2015. (XII. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26278
538/2015. (XII. 15.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
26279
1937/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének rendezéséről
26279
1938/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
26280
1939/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről
26280
1940/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról
26280
1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájáról
26281
1942/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
A közfinanszírozású támogatások ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő egyes személyügyi kérdések rendezéséről
26285
1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
26285
1944/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való kiegészítő magyar hozzájárulásról
26287
1945/2015. (XII. 15.) Korm. határozat
A 2016. évi Antalyai Botanikai Világkiállításon történő magyar részvételről
26287
116/2015. (XII. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
26288

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.