A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2015. december 12.,

szombat


 

195. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CXCVIII. törvény
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről
26012
2015. évi CXCIX. törvény
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
26028
2015. évi CC. törvény
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
26041
2015. évi CCI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
26050
2015. évi CCII. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról
26065
2015. évi CCIII. törvény
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
26081
2015. évi CCIV. törvény
Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
26095
2015. évi CCV. törvény
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról
26096
2015. évi CCVI. törvény
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
26097
2015. évi CCVII. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
26113
2015. évi CCVIII. törvény
A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról
26119
2015. évi CCIX. törvény
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról
26123
2015. évi CCX. törvény
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
26128
2015. évi CCXI. törvény
A kéményseprő-ipari tevékenységről
26129
394/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
26140
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről
26151
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról
26156
397/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26173
398/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26173
64/2015. (XII. 12.) BM rendelet
A rendőrség áldozatsegítő feladatairól
26174
65/2015. (XII. 12.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosításáról
26176
1925/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú („A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladat ellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről
26178
1926/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt szakaszolásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, valamint a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról
26180
1927/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 3. számú módosításának jóváhagyásáról
26183
1928/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0067 azonosító számú („Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” című) projekt támogatásának növeléséről
26183
1929/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
26185
1930/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról
26186
1931/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
26186
1932/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló szakaszolt projektek, valamint a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú, „8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése” című projekt forrásszerkezetének módosításáról
26188
1933/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11 azonosító számú konstrukció keretében az „M0 autóút kiegészítő munkái” című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú („M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről
26191
1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításának jóváhagyásáról
26194
1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
26196
1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
26197

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.