A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2015. december 8.,

kedd


 

192. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról
23541
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
23547
380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról
23556
381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
23560
382/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
23561
383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
23563
384/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
23572
385/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
23572
386/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
23574
387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
23574
388/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
23575
389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
23575
48/2015. (XII. 8.) MNB rendelet
A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
23580
54/2015. (XII. 8.) MvM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról
23950
1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről
23953
1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához szükséges egyes intézkedésekről
23956
1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről
23957
1903/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről
23958
1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
23958
1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
23959
1906/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
23963
1907/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
23965
1908/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról
23967
1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről
23967
114/2015. (XII. 8.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
23968
115/2015. (XII. 8.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
23968

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.