A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2015. február 19.,

csütörtök


 

19. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2015. (II. 19.) MNB rendelet
A „Csók István” ezüst emlékérme kibocsátásáról
902
2/2015. (II. 19.) MNB rendelet
A „Csók István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
904
4/2015. (II. 19.) FM rendelet
A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról
906
5/2015. (II. 19.) FM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
913
4/2015. (II. 19.) NGM rendelet
Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
922
1/2015. (II. 19.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
1499
2/2015. (II. 19.) OGY határozat
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1500

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.