A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2015. december 2.,

szerda


 

187. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
355/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
23125
356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
23125
357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről
23134
358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
23135
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
23136
360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
23139
361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
23146
362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
23149
363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
23150
364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
23150
365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
23152
366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
23154
367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
23158
368/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
23172
369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
23173
370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
23174
371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
23176
372/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
23177
373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
23179
374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
23184
472/2015. (XII. 2.) KE határozat
Posztumusz dandártábornoki kinevezésről
23185
1861/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Az MKB Bank Zrt. szanálása tekintetében felmerülő állami szerepvállalásról
23185
1862/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosításának előkészítéséről
23186
1863/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
23186
1864/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő magyar részvételről
23187
1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
23187
1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről
23188
1867/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
23192
1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosításról
23194
1869/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
23196
1870/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
23198
1871/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A központi költségvetésből finanszírozott közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
23200
1872/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
23200
1873/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Szeged Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
23201
1874/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program módosításáról
23201
1875/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról
23201
1876/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról
23202
1877/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
23204
1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről, a program 1–3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
23206
1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
23212
1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
23214
1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) projekt akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalásról és a támogatási szerződés megkötéséről
23220
1882/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet végrehajtása során a rendőrség 2015. október 17. nap és 2015. október 28. nap közötti időszakban felmerült kiadásainak megtérítéséről
23222
1883/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
Az Európa Tanács Sportversenyek Tiltott Befolyásolásáról szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
23222
1884/2015. (XII. 2.) Korm. határozat
A Magyarország és Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
23222
110/2015. (XII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
23223
111/2015. (XII. 2.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
23223
112/2015. (XII. 2.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
23224
113/2015. (XII. 2.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
23224

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.