A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2015. december 1.,

kedd


 

186. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet
A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
23056
51/2015. (XII. 1.) MvM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a regionális operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
23058
52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
23067
53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról
23072
77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
23095
78/2015. (XII. 1.) FM rendelet
A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet módosításáról
23108
70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet
A légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
23111
Köf.5039/2015/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
23115
1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozat
A Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról
23119
1859/2015. (XII. 1.) Korm. határozat
Az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
23119
1860/2015. (XII. 1.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
23120

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.