A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2015. november 26.,

csütörtök


 

182. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CLXXV. törvény
Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről
22800
2015. évi CLXXVI. törvény
A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
22801
2015. évi CLXXVII. törvény
A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
22811
2015. évi CLXXVIII. törvény
A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
22812
2015. évi CLXXIX. törvény
Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról
22836
2015. évi CLXXX. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról
22851
2015. évi CLXXXI. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
22860
2015. évi CLXXXII. törvény
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
22861
2015. évi CLXXXIII. törvény
A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról
22862
2015. évi CLXXXIV. törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
22885
2015. évi CLXXXV. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
22886
353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
22894
104/2015. (XI. 26.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
22895
105/2015. (XI. 26.) ME határozat
Kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról
22895
106/2015. (XI. 26.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásáról
22895
107/2015. (XI. 26.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
22896

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.