A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. november 24.,

kedd


 

181. szám


 

Ára: 9870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
22552
349/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
22556
350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
22558
351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
22560
352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
A Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
22561
1/2015. (XI. 24.) ME rendelet
Egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről
22563
61/2015. (XI. 24.) BM rendelet
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról
22564
53/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
22569
54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
22570
75/2015. (XI. 24.) FM rendelet
A földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
22729
76/2015. (XI. 24.) FM rendelet
Egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
22731
31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
22733
56/2015. (XI. 24.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
22734
57/2015. (XI. 24.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
22734
58/2015. (XI. 24.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
22734
1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről
22735
1832/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
22736
1833/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
22739
1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékéve meghirdetéséről
22741
1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről
22742
1836/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
Az Erzsébet-program keretében biztosított üdültetésre vonatkozó intézkedésekről
22745
1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
22745
1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
22747
1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről
22753
1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
22754
1841/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
22757
1842/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról szóló 1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról
22757
1843/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22758
1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
22758
1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásáról
22772
1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
22779
1847/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 azonosító számú („Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről
22782
1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú („Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú („A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
22784
1849/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről
22786
1850/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Co-07 sz. szerződés Állomások belső beépítése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról
22786
1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról
22786
1852/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú („Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban” című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú („Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című) projekt támogatásának növeléséről
22789
1853/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A TIOP-3.4.1. azonosító számú („Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
22791
1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
Az 1848–1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról
22793
1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
22793
102/2015. (XI. 24.) ME határozat
Az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Feleinek Ülésein való magyar részvételről
22797
103/2015. (XI. 24.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között a megerősített partnerségi és együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22797

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.