A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2015. február 18.,

szerda


 

18. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet
A vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról
888
22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet
A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
889
23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
890
7/2015. (II. 18.) NFM rendelet
Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
892
1059/2015. (II. 18.) Korm. határozat
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja érdekében a 2015. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
893
1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat
A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról
895
1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat
A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről
897
1062/2015. (II. 18.) Korm. határozat
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról
900
1063/2015. (II. 18.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
900

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.