A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. november 18.,

szerda


 

176. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet
A forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról
22367
52/2015. (XI. 18.) EMMI rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
22369
66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet
Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
22372
67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet
A tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről
22379
31/2015. (XI. 18.) AB határozat
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 216. §-ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
22390
Köf.5035/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
22402
453/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22406
454/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22406
455/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22406
456/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22407
457/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22407
458/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22407
459/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói felmentésről
22408
460/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22408
461/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22408
462/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22409
463/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22409
464/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22409
465/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22410
466/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22410
467/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22410
468/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22411
469/2015. (XI. 18.) KE határozat
Bírói kinevezésről
22411
470/2015. (XI. 18.) KE határozat
A 295/2012. (XI. 21.) KE határozat módosításáról
22411
471/2015. (XI. 18.) KE határozat
A 296/2012. (XI. 21.) KE határozat módosításáról
22412
98/2015. (XI. 18.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításáról szóló nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22412

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.