A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. november 6.,

péntek


 

167. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet
A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról
21422
73/2015. (XI. 6.) FM rendelet
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről
21430
33/2015. (XI. 6.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról
21439
Köf.5024/2015/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának
21455
Köf.5026/2015/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának
21458
49/2015. (XI. 6.) OGY határozat
A Magyar Szórvány Napjáról
21462
50/2015. (XI. 6.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
21462
51/2015. (XI. 6.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat módosításáról
21463
52/2015. (XI. 6.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról
21463
53/2015. (XI. 6.) OGY határozat
A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
21464
54/2015. (XI. 6.) OGY határozat
A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
21464
55/2015. (XI. 6.) OGY határozat
Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
21464
449/2015. (XI. 6.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
21465
450/2015. (XI. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
21465
451/2015. (XI. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
21466

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.