A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2015. október 30.,

péntek


 

163. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
21152
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
21178
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
21197
323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
21208
324/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
21233
1790/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról
21234
1791/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer kiépítése Tamásiban” című) projekt támogatásának növeléséről
21236

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.