A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381661. látogatója

Budapest

2015. október 30.,

péntek


 

162. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
21077
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről
21077
317/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
21084
318/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
21085
319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
21086
8/2015. (X. 30.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
21089
67/2015. (X. 30.) FM rendelet
Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
21090
29/2015. (X. 30.) IM rendelet
A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról
21094
30/2015. (X. 30.) IM rendelet
A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes rendeletek módosításáról
21105
31/2015. (X. 30.) IM rendelet
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges módosításáról
21122
4/2015. (X. 30.) KKM rendelet
A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
21124
62/2015. (X. 30.) NFM rendelet
A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
21125
1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról
21126
1784/2015. (X. 30.) Korm. határozat
Az új gyorsforgalmi útkategória, a „gyorsút” bevezetéséről és alkalmazásának lehetőségeiről
21126
1785/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről
21127
1786/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
21128
1787/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című] projekt műszaki tartalmának csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projektekként történő akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
21139
1788/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról
21141
1789/2015. (X. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
21148
88/2015. (X. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
21150

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.