A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380407. látogatója

Budapest

2015. október 28.,

szerda


 

161. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
309/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről
21012
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
A tervpályázati eljárásokról
21022
311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról
21035
312/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
21036
313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
21045
314/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
A biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról
21051
48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a nevelőszülők részére szervezett központi oktatási programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
21053
Köf.5018/2015/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
21059
Köf.5020/2015/6. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
21062
Köf.5019/2015/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
21065
437/2015. (X. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
21069
438/2015. (X. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
21069
439/2015. (X. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
21070
1781/2015. (X. 28.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
21071
1782/2015. (X. 28.) Korm. határozat
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásával és működésével kapcsolatos források biztosításáról
21074

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.