A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381520. látogatója

Budapest

2015. február 16.,

hétfő


 

16. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
796
18/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
801
19/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
801
1051/2015. (II. 16.) Korm. határozat
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti Globális Szolgáltató Központjának és Globális Képzési Központjának bővítéséhez szükséges ingatlan biztosításáról, valamint a meglevő irodaépület helyzetének rendezéséről
806
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról
806
1053/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
807
1054/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
809
1055/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
811
1056/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról
813
1057/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
813
1058/2015. (II. 16.) Korm. határozat
A budavári Várgarázs beruházás befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról
815
17/2015. (II. 16.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael Állam közötti Békeszerződés Jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló Megállapodás megszüntetésére adott felhatalmazásról
815

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.