A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2015. október 21.,

szerda


 

157. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CLVII. törvény
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről
20721
2015. évi CLVIII. törvény
Az Európai Ûrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről
20725
2015. évi CLIX. törvény
Az Európai Ûrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Ûrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
20764
2015. évi CLX. törvény
Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Ûrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről
20769
305/2015. (X. 21.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 270/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
20785
57/2015. (X. 21.) BM rendelet
Részleges határzár ismételt elrendeléséről szóló 56/2015. (X. 17.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről
20786
28/2015. (X. 21.) IM rendelet
A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
20786
28/2015. (X. 21.) NGM rendelet
A biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról
20788
29/2015. (X. 21.) NGM rendelet
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
20789
61/2015. (X. 21.) NFM rendelet
A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
20794
Köf.5025/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
20799
Köf.5022/2015/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
20802
Köf.5034/2015/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
20806
Köf.5017/2015/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
20811
42/2015. (X. 21.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
20815
43/2015. (X. 21.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
20815
44/2015. (X. 21.) OGY határozat
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
20816
45/2015. (X. 21.) OGY határozat
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
20816
46/2015. (X. 21.) OGY határozat
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
20817
47/2015. (X. 21.) OGY határozat
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
20817
48/2015. (X. 21.) OGY határozat
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
20817
425/2015. (X. 21.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
20818
426/2015. (X. 21.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
20818
427/2015. (X. 21.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
20819
428/2015. (X. 21.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
20819

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.