A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2015. október 19.,

hétfő


 

156. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
304/2015. (X. 19.) Korm. rendelet
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
20639
47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
20640
Köf.5013/2015/5. határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
20686
421/2015. (X. 19.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
20689
422/2015. (X. 19.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
20689
423/2015. (X. 19.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
20690
424/2015. (X. 19.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
20690
1766/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosító számú ("A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) projekt támogatásának növeléséről
20691
1767/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0037 azonosító számú ("A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése" című) projekt támogatásának növeléséről
20695
1768/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú ["Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból" című] projekt támogatásának növeléséről
20697
1769/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/12-2013-0048 azonosító számú ("A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Diószegi út 30. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
20699
1770/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú ("Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése" című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú ("Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben" című) projektek támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról
20701
1771/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú ("A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú ("Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása" című) projekt támogatásának növeléséről
20705
1772/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, a 86. számú főút fejlesztésével összefüggő nagyprojekt támogatási kérelmének benyújtásáról, valamint a 62. számú főút és az M8 autópálya fejlesztésével összefüggő, elfogadott nagyprojekt jóváhagyó határozata módosításának kezdeményezéséről
20708
1773/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.1.0-07-2008-0004 azonosító számú ("Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) és a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú ("Budapest-Ferencváros "C" elágazás - Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) kiemelt projektek támogatásának módosításáról, valamint szakaszolásáról
20710
1774/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról szóló 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról
20713
1775/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló @Tart1 = 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
20713
1776/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú ("Legyen más a szenvedélyed! 2. - Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén" című) projekt akciótervi nevesítéséről
20716

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.